Foto’s

Op deze pagina zullen met regelmaat verschillende fotoboekjes worden afgebeeld. De getoonde foto’s zijn afkomstig uit verschillende bronnen. In verreweg de meeste gevallen zijn de foto’s gemaakt door de eigen fotodienst van de NDSM of in opdracht daarvan zoals b.v. luchtopnamen. Er zijn echter ook heel veel privé opnamen verzameld. Deze “kiekjes” zijn van een andere opnamekwaliteit, kleiner van afmetingen en soms door de tijd wat getekend. Ondanks de soms mindere kwaliteit zijn ze, uit historisch oogpunt bezien, toch de moeite waard om te bekijken. De fotograferende werknemer was een fotohobbyist die het de moeite en kosten waard vond om met een camera naar het werk te gaan en de eigen werkplek en/of collega’s op de foto te zetten. Dit laatste was niet zo vanzelfsprekend als het nu lijkt. Een camera was duur en dat gold ook voor het filmmateriaal, ontwikkelen en afdrukken. Daarnaast was het voor de handwerkslieden ondoenlijk om een camera mee te nemen naar de werkplek vanwege mogelijke schade of diefstal. De privé opnamen zijn daarom hoofdzakelijk afkomstig van leidinggevenden en kantoorpersoneel.