Diverse uitgaven

Onderstaand vindt u een chronologische overzicht van publicaties (per eerste verschijningsdatum) waarin enerzijds de ontwikkelingen bij de NSM, NDM en/of NDSM als producent worden beschreven en anderzijds de geleverde productie. Het betreft hier publicaties in boeken, brochures, nautische- en historische tijdschriften, vakliteratuur, maand- en weekbladen, bedrijfspublicaties of anderszins. Naast het bovenstaande zijn er ook uitgaven van andere werven, waarin ook de NDSM het onderwerp is, en publicaties met meer algemene en leerzame scheepsbouwinformatie opgenomen zoals die ook bij genoemde werven werd toegepast. De personeelsbladen “De Werfbode”, ”NDSM nieuws” en “Verolme Nieuws” zijn hier niet opgenomen.

>
.1902 NSM.
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
Uitgegeven in april 1902. De reden waarom dit boek in dat jaar, acht jaar na de oprichting, is verschenen is niet bekend. De boeken zijn genummerde exemplaren. Dit exemplaar met nr. 51 gaat vergezeld van een bijlage. De eveneens genummerde bijlage is gericht aan den
Heeren Gebr. Kam aan de Zeevischmarkt 14 te Rotterdam met in vier talen het verzoek om de bijlage aan de NSM directie te retourneren
om daarmee aan te geven dat het boek in goede orde is bezorgd. De firma Gebr. Kam was de leverancier van ijzer aan de NSM. Het boek bevat overzichtskaarten van de werf aan de 3de Conradstraat en foto’s van schepen in aanbouw en tijdens tewaterlatingen.
Bedrijfsuitgave NSM. Het boek is geheel in de Franse taal. Phototypie L. van Leer & Co. Amsterdam. 80 pagina’s met fotomateriaal van
Piet Oosterhuis. Afmetingen 38 x 30 cm.

.
.

Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam 1 juni MDCCCCX
Uitgegeven in 1910 t.g.v. de tewaterlating van het mailschip ss Prinses Juliana voor de NV Stoomvaart Maatschappij
“Nederland” als bouwnummer 108, geïllustreerde overzichtsbeschrijving van 1894 tot en met 1910.
Bedrijfsuitgave NSM, Onbekende auteur, 15 pagina’s, afmetingen 25×19 cm.
.
.
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, 1913
Overzicht van 1894 tot en met 1913 met vermelding tot bouwnummer 125.
Bedrijfsuitgave, Onbekende auteur.
Afmetingen 29×20 cm, 68 bedrukte pagina’s en foto’s.
.
.
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, 1918
Overzicht van 1894 tot en met 1918 met vermelding tot bouwnummer 125.
Bedrijfsuitgave, Onbekende auteur.
Afmetingen 29×20 cm, 68 bedrukte pagina’s en foto’s.
.
.
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, 1984 – 1919
Jubileum uitgave i.v.m. het 25 jarig bestaan van de NSM, een overzicht van 1894 t/m 1919.
Bedrijfsuitgave, Onbekende auteur.
Afmetingen 32,5×25 cm, gebonden, 118 pagina’s en foto’s.
.
.
The History and Work of the Netherland Shipbuilding Company
Auteur J. Hamme jr., overzicht van 1894 tot ongeveer 1927 met 58 advertenties van onderaannemers en
toeleveringsbedrijven tussen voor- en achterblad en de tekst.
Bedrijfsuitgaven, druk M&L co. 1927 of iets later, gelijmde binding. Afmetingen 31,5×24 cm, 118 pagina’s en foto’s.
.
.
The History and Work of the Netherland Shipbuilding Company
Auteur J. Hamme jr., overzicht van 1894 tot ongeveer 1931 en gelijk aan eerder uitgave maar zonder advertenties.
Bedrijfsuitgaven, druk M&L co. 1931 of iets later, binding middels een koordje. Afmetingen 31,5×24 cm, 103 pagina’s en foto’s.
.
.
40 jaar N.S.M Gedenkboek van de N.V. Nederlandsche Scheepbouw Maatschappij, 25 aug. 1894 – 15 aug. 1934.
Auteur
J.W.F. Werumeus Buning.
Uitgave Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem 1934. Afmetingen 28,5×19,5 cm, 109 pagina’s.
.

J.W.F. Werumeus Buning 1891-1958
.
.
40 years N.S.M. Commemoration book of the Netherland Shipbuilding Co, 25th August 1894 – 25th August 1934.
Auteur J.W.F. Werumeus Buning.
Publicer Joh. Enschedé and Sons, Harlem, 1934. Afmetingen 28,5×19,5 cm, 109 pagina’s.
.
.
Orderboek van de Nederlandsche Dok Maatschappij
Cahier met handmatige vermeldingen van alle bouwopdrachten en –nummers, namen, scheepstypen,
maatgegevens en opdrachtgevers. Aanvang 18 april 1924 en eindigend op 14 september 1944.
Afmetingen 33×21 cm.
.
.
Klink los
Auteur Ir. F.W.K de Klerk.
Een beschrijving van het bouwen van een schip van ontwerp tot stapelloop met daarmee gepaard gaande technieken.
Andries Blitz, Amsterdam 1935. Afmetingen 22,5×17 cm, 256 pagina’s.
.
.
Een schip wordt gebouwd, met de camera bij de nederl. scheepsbouw mij te Amsterdam.
Auteur W. van der Randen.
Artikel in de Katholieke Illustratie, december 1935.
.
.
m.s. Oranje
T.g.v. het ontwerp, bouw, doop en overdracht van dit schip met tekst, foto’s en advertenties.
Uitgave van Schip en Werf, 1939. Afmetingen 32×25 cm, 128 pagina’s en een aantal uitvouwtekeningen.
Druk bij N.V. Drukkerij M. Wyt & Zonen, Rotterdam.
.
.
Schepen
Onder redactie van jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, illustraties Mogens Moë.
Uitgave Amstleven, NV Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekeringen, Amsterdam.
Amsterdam, 1939. Afmetingen 27,5×21 cm, 60 pagina’s.
.
.
Betriebsvorschrift für Schneiden, Schweißen und Unwärmen mit Gas
(Bedrijfsvoorschrift voor snijbranden, lassen en heetstoken met gas).
Blijkbaar was de Duitse bezetter c.q. opdrachtgever toch heel bezorgd om het welzijn en veiligheid van het nog aanwezige personeel.
Hoogstwaarschijnlijk was dit uit eigenbelang want de productie moest doorgaan. Dit boekje is blijkbaar ook bij de NDM en NSM verpreid.
Of er zorgvuldig met het boekje en voorschriften werd omgegaan vermeldt de geschiedenis niet.
Uitgave Marinewerft Wilhelmshaven, Druckerei V, 1938. Afmetingen 14,5×10,5 cm, 16 pagina’s.
.
.
Het Schipryck Amsterdam
Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw van Amsterdam van de vroegste tijden tot het huidige tijdsbestek.
Veel informatie over de NSM voor en tijdens de tweede wereldoorlog.
Auteur J.H. Wijnand m.m.v. A.A. Donkelaar, B. de Smalen en G. Werkman.
De Boekerij, Baarn 1946. Afmetingen28x20 cm, gebonden met 181 pagina’s.
.
.
Geen Duvelstoejagers meer
In dit artikel wordt verhaald over de inzet van de NDSM directie om de “duvelstoejagers” een opleiding te geven. Het ging hier
om jongens zonder gedegen vakopleiding die meestal als nageljongens of loopjongens hun geld verdienden. De directie ging er vanuit
dat wanneer deze jongens vakkennis opdeden zij beter inzetbaar waren. Uiteraard was dit ook in het voordeel van het bedrijf.
Een detail uit het weekblad Wij, 1946.
.
.
ГОЛЛАНДИЯ ЕЕ ИНДУСТРИЯ‚ ТОРГОВЛЯ и ЗЕМЛЕЛИЕ. (HOLLAND, handel, landbouw en industrie).
Een uitgave in boekvorm (323 pag.) van het instituut Nederland-USSR in Cyrilisch lettertype met een overzicht van uitsluitend Nederlandse deelnemers aan een in 1948 in Amsterdam gehouden ondernemers vakbeurs. De 694 deelnemers waren verdeeld in 42 categorieën. Elke categorie vertegenwoordigde een bepaald soort van bedrijvigheid of tak van industrie w.o. (pluim)vee, zuivel, vliegtuig-, auto- en scheepsbouw, koopvaardij, textiel en chemie. Hieronder ook de NDSM als deelnemer (blz.269). Amsterdam 1948.
.
.
“Jij zult Oslofjord heten”
Auteur niet vermeld.
Artikel in de Spiegel, april 1949.
.
.
“Tewaterlating van een super-jacht”
Auteur niet vermeld. De tewaterlating van de Oslofjord.
Artikel in Ons Vrije Nederland, april 1949.
.
.
De “OSLOFJORD” een droom van een schip
Auteur niet vermeld.
Artikel in de Spiegel, november 1949.
.
,
M.S. OSLOFJORD
Auteur niet bekend. 52 pagina’s met advertenties van toeleveringsbedrijven en onderaannemers
plus 60 pagina’s met tekst, afbeeldingen en uitvouwbladen. Slappe kaft.
Uitgegeven door Wyt, Rotterdam in opdracht van Schip en Werf. Afmetingen 31,3×24 cm.
.
.
Er heerst grote bedrijvigheid op de Amsterdamse werven
Auteur niet vermeld.
Artikel in de Panorama, december 1949.
.
.
Hendrik-dok
Uitgave van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij.
Een foto-overzicht in het Nederlands en Engels over de geschiedenis van het bij de NSM gebouwde Hendrikdok
vanaf de Duitse verwoesting, de daarop volgende reparatie en nieuwe gebruiksperiode.
Amsterdam, 1950. Afmetingen 31,5×24,5 cm, 50 pagina’s en 1 uitklapplaat.
.
.
Netherlands Dock and Shipbuilding Company
Presentatie uitgave in het Engels voor buitenlandse relaties.
Bedrijfsuitgave, 1951. Afmetingen 30×23 cm, 32 pagina’s.
.
.
Elke zes weken een schip kijkje in de enorme scheepsbouwhal.
Auteur K.
Artikel in de Katholieke Illustratie, augustus 1952.
.
.
De Stapelloop: de geboorte van een schip.
Auteur J. den Ouden.
Artikel in De Blauwe Wimpel, oktober 1952. Afmetingen 27,5×21,5 cm.
.
.
Oslofjord, hoe het Noorse vlaggenschip groeide en voltooid werd
Auteur J. den Ouden.
Artikel in De Blauwe Wimpel, april 1953. Afmetingen 27,5×21,5 cm.
.
.
Grootste schip, ooit in Amsterdam gebouwd, van de helling, turbine-tanker Royal Arrow.
Auteur J. den Ouden.
Artikel in De Blauwe Wimpel, januari 1954. Afmetingen 27,5×21,5 cm.
.
.
Een 100-tons laadgerei voor het m.s. OUWEKERK
Auteur J. den Ouden.
Artikel in De Blauwe Wimpel, juli 1954. Afmetingen 27,5×21,5 cm.
.
.

Nieuwe Schepen
Onder redactie van Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, Illustraties van D. Monsma.
Uitgave van Amstleven, Amsterdamse Maatschappij van Levensverzekeringen NV.
Amsterdam, 1954. Afmetingen 27,5×21 cm, 609 pagina’s.
.
.
Het nieuw gegraven dok (No.4) van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij
Informatiebulletin uitgegeven t.g.v. de opening van dok 4.
Bedrijfsuitgave, 26 november 1955. Afmetingen 29,5×21 cm, 7 pagina’s.
.
.
New graving dock (no.4) at the Netherlands Dock and Shipbuilding Cy.
Informatiebulleting uitgeven t.g.v. de opening van dok 4.
Bedrijfsuitgave, 26 november 1955. Afmetingen 29,5×21 cm, 7 pagina’s.
.
.
“Dok nummer vier met de grootste klapdeur ter wereld.
Auteur Joh. G.C.K.
Artikel in de Spiegel, december 1955.
.
.
Een familie in de vaart van turfschip tot Oranje, de kroniek van het geslacht Goedkoop.
Auteur M.G. Emels jr.
Artikel in Revue over 6 pagina’s, nr. 27 juli 1956. Afmetingen 36×26 cm.
.
.
Jaarverslag 1956 verslag over het twaalfde boekjaar.
Bedrijfsuitgave met jaarverslag, balans, verlies en winstrekening over 1956.
Bedrijfsuitgave, april 1957. Afmetingen 27,5×21 cm, 31 pagina’s.
.
.
Jaarverslag 1958 verslag over het veertiende boekjaar.
Jaarverslag, balans, verlies en winstrekening over 1958.
Bedrijfsuitgave, april 1959. Afmetingen 27,5×21 cm, 34 pagina’s plus uitklapplaat.
.
.
Jaarverslagen 1958
Jaarverslagen van de Ondernemingsraad, Fonds Sociale Voorzieningen, Fonds Bijzondere Noden Beambten,
Stichting Kinderdok, Stichting Inkoop- en Spaarfonds, Tariefcommissie en Onderling Jubileumfonds.
Bedrijfsuitgave, 1959, Afmetingen 22×14,5 cm, 38 pagina’s.
.
.
Introductiebrochure
Uitleg over alle bedrijfsonderdelen en de daar geleverde producten in zwart/wit afbeeldingen.
Bedrijfsuitgave, rond 1960. Afmetingen 26×19 cm, 31 pagina’s.
.
.
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f. Amsterdam
Netherlands Dock and Shipbuilding Company Amsterdam Holland
Auteur J. Mastenbroek.
Bedrijfsuitgave, begin 60er jaren. Nederlands en Engelstalig.
Meijer’s Industriële Uitgeverij Wormerveer. Afmetingen 28,5×25,5 cm, gebonden 45 pagina’s.
.
.
Honderd maal behouden vaart, NDSM, 1945 – 1961
t.g.v. de tewaterlating van het honderdste schip: de turbinetanker Esso Lincoln.
Auteur J. Mastenbroek.
Bedrijfsuitgave, 1961. Afmetingen 27×20 cm, 18 pagina’s met losse uitklapplaat.
.
.
Introductiebrochure
Boekje op zakformaat met veel zwart/wit foto’s
Bedrijfsuitgave, rond 1962. Afmetingen 21×12,5 cm, 24 pagina’s.
.
.

Amsterdam
onze hoofdstad.
Auteur Cas Oorthuys, fotograaf, Gerrit Kouwenaar, tekst.
Uitgeverij Contact Amsterdam, 1963. Afmetingen30,5×28 cm, 170 pagina’s.
.
.
In Amsterdam NDSM
Bedrijfsuitgave, 1965. Engelstaling. Afmetingen 26,5×19, 46 pagina’s.
.
.
General Engineering
Bedrijfsuitgave, 1965, Engelstalig. Afmetingen 27×19 cm, 40 pagina’s.
.
.

De scheepsbouw van vandaag en morgen punten uit het rapport van de commissie Nederlandse Scheepbouw 1965.
In voornoemde commissie waren vertegenwoordigd het Ministerie van Economische Zaken en de werkgevers in de scheepsbouw verenigd in de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters. De opdracht was het instellen van een onderzoek naar de moeilijke situatie van de Nederlandse scheepsbouw en het doen van verbeteringsvoorstellen. Inclusief een aanbiedingsbrief aan het personeel namens de NDSM directie d.d. 12 september 1966.
Afmetingen 19,5 x 13 cm, 16 pagina’s.
.
.
NDSM, Tjerk Hiddes, 1622-1965
Auteur Mr. K.W.F.M. Doorman jr.
Brochure met een historisch overzicht over schepen met de naam Tjerk Hiddes
Bedrijfsuitgave, druk W.C. den Ouden, Amsterdam 1965. Afmetingen 21×13,5 cm, 11 pagina’s.
.
.
Pipelines ask for….NDSM-M.J.Valves
Bedrijfsuitgave, 1966, Engelstalig. Afmetingen 26.5×19 cm, 18 pagina’s.
.
.
“Shipdock-Topics”
Per kwartaal verschijnende pr uitgave voor zakelijke relaties.
Engelstalige bedrijfsperiodiek in de stijl van de Werfbode vanaf september 1966.
.
.
Amsterdam Werkt 1
Tweemaandelijks magazine 9e jaargang nr.1 juni/juli 1967.
Algemeen publiciteitsorgaan voor Groot Amsterdam waarin 2 advertenties en artikel Bemetel opleiding.
Uitgave gemeente Amsterdam, 1967. Afmetingen 30×21 cm, 58 pagina’s.
.
.
Jaarverslagen 1966
Jaarverslagen van de NSM-NDM-NDSM.
Bedrijfsuitgave, 1967. Afmetingen 27,5×21 cm, 35 pagina’s.
.
.
Het nieuwe hoofdkantoor begeleiding bij het betrekken van het nieuwe hoofdkantoor.
Wegwijzer voor personeel dat in het nieuwe kantoor een werkplek zou krijgen.
Bedrijfsuitgave, 1967. Afmetingen 21,5×15 cm, 24 pagina’s.
.
.
The Motor Ship the Dutch shipbuilding industry
Special over de nautische industrie in Nederland waarin artikelgewijs aandacht voor toeleveringsbedrijven en grote en kleinere scheepwerven.
Ook ruim aandacht voor de NDSM met als onderwerp het “jumboizing” wat uitleg geeft over het verlengen van schepen.
Publicatie: The Motor Ship, London. Engelstalige uitgave, maart 1968. Afmetingen 30×21 cm, 61 pagina’s.
.
.
Scheepsbouw in kort bestek
Onbekende auteur, samengesteld door de afd. Public Relations van de NDSM vof.
Vierde druk juli 1965 en Vijfde druk oktober 1967.
Bedrijfsuitgave. Afmetingen 27×20 cm, 8 pagina’s tekst plus bijlage met 8 pagina’s afbeeldingen.
.
.
Introductiebrochure
Boekje voor nieuwe werknemers.
Bedrijfsuitgave, 1968. 21×13,5 cm, 28 pagina’s plus 5 organisatieschema’s.
.
.
Havenboek Amsterdam
Auteur G.H. Knap, fotoboek.
Uitgave J.H. de Bussy, Amsterdam 1969. Afmetingen 30,5×22 cm, 216 pagina’s.
.
.
Verolme
Onbekende auteur.
Bedrijfsuitgave, 1970. Afmetingen30x21 cm, ongenummerde pagina’s.
.
.
Bericht inzake de fusie met Verolme
Bedrijfsuitgave RSV, 1971. Afmetingen 29,5×21, 54 pagina’s.
.
.
RSV Rhine-Schelde-Verolme, engineers and shipbuilders.
Een Engelstalig RSV brochure waarin alle RSV locaties belicht worden.
Bedrijfsuitgaver RSV, 1971 of omstreeks. Afmetingen 29,5×21 cm, 18 pagina’s.
.
.
Computers werkwijze, gebruik.
Bedrijfsuitgave van en voor de RSV groep, 1972. Afmetingen 21×15 cm, 71 pagina’s.
,
,
NDSM Machinefabriek
Over de kwaliteiten en mogelijkheden van de Machinefabriek
Bedrijfsuitgave van de NDSM en RSV, 1972 of omstreeks. Afmetingen 29,5×21 cm, 7 pagina’s.
.
.
De Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f. in kort bestek.
Bedrijfsuitgave 1972 (of iets later). Afmetingen 30×10,5 cm, 15 pagina’s.
.
.
Offshore Rhine-Schelde-Verolme Engineers and Shipbuilders.
Presentatie brochure voor de offshore wereld.
Bedrijfsuitgave RSV tussen 1973 en 1978. Afmetingen 29,5×21 cm, 14 pagina’s.
.
.
Seagoing Deck Barges
Brochure NDSM m.b.t. de productie van verschillende werkpontons zoals te zien op deze website.
1976 eigen uitgave NDSM. Afmetingen 30×21 cm, 4 pagina’s.
.
.
100 jaar ADM, 1877/1977
Onbekende auteur. Geïllustreerd overzicht van de historie van de ADM.
Bedrijfsuitgave ADM, 1977. Afmetingen 22×22 cm, 88 pagina’s.
.
.
RSV principe overeenkomst
Bedrijfsuitgave RSV, 1977. Afmetingen 29,5×21, 10 pagina’s.
.
.

Even in their spare time NDSM engineers are “offshore” crazy
Bedrijfsuitgave van de NDSM als Engelstalige promotie brochure betreffende de offshore.
Samensteller onbekend, uitgave rond 1978. Afmetingen 29,5x21cm, 6 pagina’s.
.
.
Thomassen gate and ball valves.
Bedrijfsuitgave Thomassen, 1979. Afmetingen 29,5×21, 18 pagina’s.
.
>

ADM amsterdamse droogdok maatschappij The new Klaprozenweg Yard Supplement to Shipcare
Bedrijfsuitgave ADM, promotie brochure, september 1980. Afmetingen 29,5x21cm, 31 pagina’s.
.
.

Sociaal Verslag een gezamelijk sociaal verslag van de ADM bv en NSM bv met, per bedrijf, een terugblik,
organisatie,
visie, doelstellingen en personeelsvoorzieningen.
Bedrijfsuitgave ADM en NSM, mei 1981. Afmetingen 29,5×21 cm, 63 pagina’s met veel afbeeldingen.
.
.
Modern Shipbuilding in the heart of Europe
Introductiebrochure voor de nieuwe NSM.
Bedrijfsuitgave uit of kort na 1982. Afmetingen 29,5×21 cm,12 pagina’s.
.
.
De 25 dagen van Amsterdam 25 beslissende momenten/de geschiedenis van Amsterdam in 25 delen.
Uitgave van het Stadsarchief Amsterdam en Waanders Uitgeverijen. Deel 23/1980-1990 waarin het faillissement
van de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij.
Druk Waanders, 29 mei 1984. Afmetingen 31,5×24 c, 21 pagina’s.
.
.
RSV-enquête 1 Opkomst en ondergang van Rijn-Schelde-Verolme 1965-1971, 1971-1977
Druk Staatsdrukkerij. Pagina 1 t.m. 234, bijlagen III t.m. XXXVI plus organisatieschema. Afmetingen 27×20 cm.
,
.
RSV-enquête 2 Opkomst en ondergang van Rijn-Schelde-Verolme 1977-1983, 1983-1984 met conclusies, samenvatting en summary in English.
Druk Staatsdrukkerij. Pagina 237 t.m. 510, bijlagen XXXVII t.m. LX plus organisatieschema. Afmetingen 27×20 cm.
.
.
De RSV show de onthullingen van dag tot dag.
Auteurs Jan Harren en Marien v.d. Bos.
Uitgever A.W. Bruna en Zoons, Utrecht. 1984. Tweede druk.
Afmetingen 21×13 cm, 295 pagina’s. ISBN 90-449-6512-3.
.
.
Na eeuwen het einde van de grote scheepsbouw in Amsterdam.
Auteur K.W.F.M. Doorman jr.
Artikel in De Blauwe Wimpel, uitgave oktober 1984. Afmetingen 27,3×21,5 cm.
.
.
.
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij……eens een grote Amsterdamse werf.
Auteur K.W.F.M. Doorman jr.
Artikel in Ons Amsterdam, juli/augustus 1985. Afmetingen 29×20,1 cm.
.
.
Catalogus, 6-daagse faillisementsverkoping inzake de ADM op 24 t/m 29 november 1986.
Veilingoverzicht over 6 ochtenden in het Euromotel Schiphol met een verdeling van de 7168 kavels per dag.
Uitgave van Troostwijk veilingen B.V. Amsterdam. Afmetingen 21,5×15,5 cm, 172 pagina’s.
.
.
Er was eens een scheepswerf
Auteur Dick Reedijk. Een aantal gekopieerde enkel of dubbelzijdige A4 bladen met geniette omslag.
Het zijn eerder in een andere uitgave verschenen publicaties door Dick Reedijk.
Eigen uitgave, 1987. Afmetingen 30×21 cm. 22 pagina’s.
.
.
Jaap ontmoetingen van een Amsterdammer.
Gebundelde verhalen van J. Nijman oud-redactielid van de Werfbode.
Samengesteld als postuum eerbetoon door nabestaanden van Nijman.
Uitgave DISK-Amsterdam, 1990. Afmetingen 20,5×14,5 cm, 108 pagina’s.
.
.
Vergane bootglorie herleefd Hoogtepunten uit de Nederlandse scheepvaarthistorie, 1920 – 1960.
Auteurs H. Boomsma en J.B. Mangé. Fotomateriaal waaronder ook bij de NSM/NDSM gebouwde schepen.
HISTORY BOOK, bureau voor bedrijfshistorisch onderzoek, 1992. Afmetingen 30×21 cm, 68 pagina’s.
.
.
Het Stenen Dok Verhalen van oud-scheepsbouwers over het werken bij de NDM, NSM en NDSM en het leven
van arbeiders in de periode 1930-1945.
Samensteller Ab Harrewijn†, bedrijfspastor.
Uitgave Bureau Ab Harrewijn, Amsterdam, 1995. Afmetingen 22×15,5 cm, 88 pagina’s. ISBN 90-802849-1-2.
.
.

Een stukje werf gered Herinneringen aan de werven en aandacht voor de Baanderij en BBS.
Samensteller Ab Harrewijn†, bedrijfspastor.
Eigen uitgave, Amsterdam, maart 1995. Afmetingen 21×14,5 cm, 43 pagina’s.
.
.
Alkmaar Packet
Auteur W. van ’t Schip. Hierin ook aandacht voor de bij de NSM gebouwde salonboten.
Hacquebard, Amsterdam, 1995. Afmetingen 24×21,5 cm, 119 pagina’s. ISBN 90-73575-02-8.
.
.
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij
Auteurs C.P.P. van Romburgh & E.K. Spits. (werkzaam bij het Scheepsvaartmuseum).
Ilco, Rotterdam, 1996. Afmetingen 30×21,5 cm, 143 pagina’s. ISBN 90-73235-95-2.
.
.
Harmoniecorps Tuindorp 75 jaar, 1922 – 1997,
Auteur Lex Keereweer, voorzitter HCTO.
Eigen uitgave, Amsterdam, 1997. Afmetingen 21×15 cm, 40 pagina’s.
.
.
VAART een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
Auteur Arne Zuidhoek
Het boek behandelt de geschiedenis van hele kleine tot hele grote werven in Nederland en een
deel van de daar gebouwde schepen. Rijk geïllustreerd met veel fotomateriaal en tekeningen.
Uitgever De Alk, Alkmaar 1998. Afmetingen 30,3×22 cm, 106 pagina’s. ISBN 90-6013-005-7.
.
.


Roestige kranen & ruwe bonken Vijftien jaar Belangenvereniging van Baanloze Scheepsbouwers.
Auteur Hansje Galesloot
Uitgave: Belangenvereniging van Baanloze Scheepsbouwers (BBN) met financiële steun van Diakoniën v.d Hervormde
Gemeente Amsterdam e.o., Stichting Niet voor Jezelf, Grafisch service bureau Upset en drukkerij USP.
September 2000. Afmetingen 22×15 cm, 64 pagina’s.
.
.
ORANJE Een Koninklijk Schip
Samengesteld door Wim Grund. Een overzicht dat begint bij het ontwerp en eindigt bij de ondergang als Angelina Lauro.
Uitgeverij Van Soeren & Co. Amsterdam, 2001. Afmetingen 32×23 cm, 592 pagina’s met heel veel fotomateriaal.
.
.
De Amsterdamse Haven, the port of Amsterdam.
Auteur Cor Jaring, fotograaf.
Uitgeverij Bekking Amersfoort, 2001. Afmetingen 31×25,5 cm, 127 pagina’s, ISBN 90-6109-5484.
.
.
Werf ’t Kromhout Nieuwsbrief nr. 52/april 2003
Samenstellers H. Mannaert en P. Prins.
Uitgave Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam n.v.
Druk Joh. Enschede Amsterdam. Afmetingen 21,5×21,5 cm, 60 pagina’s.
.
.
Van fluit tot fluit Anekdotes en belevenissen in de Amsterdamse scheepsbouw.
Auteur R. Hylkema Eigen uitgave.
Druk Free Musketiers, Zoetermeer, 2004. Afmetingen 21×15 cm, 129 pagina’s, ISBN 90-8539-032-X.
.
.
Texel en het Maartenhuis 1953–2005 52 jaar Zorgplek – 1980–2005, 25 jaar Camphillgemeenschap.
Historisch overzicht vanaf het NDSM Kinderdok tot het Maartenhuis.
Auteur Elbrich Fennema.
Eigen uitgave, september 2005, Afmetingen 22,5×17 cm, 48 pagina’s, oplage 1000 exemplaren.
.
.

Josif Stalin door Russen geweigerd n.a.v. de aanvankelijk weigerachtige houding van de opdrachtgevers en bemanning
tijdens en na de proefvaart op 30 december 1939 van bouwnummer 275 op het Noordzeekanaal i.v.m. mijnengevaar op zee.

Auteur Kees de Haas
Artikel in De Blauwe Wimpel, november 2006. Afmetingen 27,5 x 21,5 cm.
.
.
A’DAM DOC.k
Een tocht die begint tussen de pieren bij IJmuiden en over het Noordzeekanaal naar het IJ voert.
Via deze route worden de noord- en zuidoever in beeld gebracht met alle daar gevestigde bedrijvigheid.
Tekst Dirk van Weelden, fotomateriaal van Henk Wildschut en Raimond Wouda.
Uitgave van Bytheway, Amsterdam 2006. Oplage 1000 plus 25 speciale edities.
Afmetingen 31.3x 24 cm, 1 cm aan ongenummerde pagina’s met afbeeldingen in kleur. ISBN 978-90-808102-3-5.
.
.

60 jaar W.V.D.S. van Cornelis Douweskanaal tot Sixhaven
Jubileumuitgave van Watersport Vereniging Dok en Scheepsbouw.
Auteur Ruud Hijlkema.
Eigen uitgave, 2006. Afmetingen 21×15 cm, 82 pagina’s.
.
.
De geschiedenis van de NDSM
Auteur Cees Kingma voor het Zaans industrieel erfgoed.
Gepubliceerd op het internet. Klik op Explorer logo.
.
.
Terugblik Herinneringen vanaf mijn vijfde levensjaar.
Auteur Ph.P. Waldram.
Waarin o.a. eigen ervaringen als werknemer bij de NSM en NDSM.
Eigen uitgave, 2007. Afmetingen 21×15 cm, 91 pagina’s.
.
.
1957-2007 – 250 jaar werf ’t Kromhout
Samensteller Han Mannaert.
Een kort historisch overzicht over de groei en bloei van de Amsterdamse haven en daarmee de rol van de scheepsbouw in
het algemeen en dat van ’t Kromhout in het bijzonder. De (museum)werf is in de persoon van Daniel Goedkoop de opstap
geweest tot de oprichting van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij.
Eigen uitgave 2007. Afmetingen 21×14,5 cm, 31 pagnina’s met slappe kaft.
.
.
Van Oceaanstomers tot Mammoettankers Een eeuw scheepsbouw in Amsterdam-Noord.
Auteur Hansje Galesloot. Hoofdzakelijk heel veel aandacht aan alle werven aan en achter de noordelijke
IJ-oever en de daaraan gerelateerde groeit van Noord vanwege de huisvesting en andere voorzieningen.
Uitgave Historisch Centrum Amsterdam-Noord, 2007. Afmetingen 30×21 cm, 144 pagina’s. ISBN 978-90-801180-72.
.
.
Amsterdam Noord stad boven het IJ.
Auteur Dick de Scally.
Uitgeverij René de Milliano, Alkmaar, 2009. Afmetingen 22,5×16 cm, 143 pagina’s.
.
.

Zestig Jaar geleden: Amsterdammers bouwen de “Oslofjord” Vlaggenschip van de Noorwegen-Amerika lijn.
Auteur Kees de Haas.
Sterke groei riviercruisevaart plaatst havendiensten voor problemen waarin aandacht voor de geschiedenis van
bouwnummer 107, Prins Hendrik, de latere Triton.

Auteur Albert Boes.
Artikel in De Blauwe Wimpel, april 2009. Afmetingen 27,5 x 21,5 cm.
.
.

Scheepsbouw in Perspectief werven in Nederland 1870-2009.
Auteur: 12 verschillende auteurs vertellen vanuit hun specifieke kennisgebied waaronder ook de NSM-NDM en NDSM historie (Elisabeth Spits).
Uitgave van de Stichting Scheepvaartmuseum Amsterdam en de Stichting Maritiem Museum Rotterdam.
Druk: Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen, 2009. Afmetingen 28×22 cm, 126 pagina’s. ISBN 90-5730-586-0.
.
.
“Overkant van Het IJ”: vechten tegen achterstand.
Auteur Dick Reedijk.
Uitgave Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord, Amsterdam, april 2009. Afmetingen 30×21 cm. 122 pagina’s.
.
.
50 jaar Vrij en Blij
Een jubileumboekje van de jeugdvereniging Vrij en Blij in Landsmeer. In dit boekje een terugblik over een clublokaal dat
eerder een functie bij de NDSM had als kantoorlocatie voor personeelszaken of loonadministratie. Dit was bereikt door
de inzet van de leden die bij de NDSM werkzaam waren. Op 26 september 1970 werd het door NDSM directeur
Scherpenhuyzen geopend. Het is tot in 1979 in gebruik geweest en is daarna gesloopt.
Uitgave in eigen beheer, 2010. Afmetingen 21×15 cm, 24 pagina’s.
.
. De Vergeten Watersnood Tuindorp Oostzaan overstroomd, januari 1960.
Auteur Jan de Roos
De geschiedenis van Tuindorp Oostzaan tijdens en na de watersnood in 1960 waarin bij de redding,
opvang en afwikkeling ook de NDSM een belangrijke rol heeft gespeeld.
Uitgave: Vrienden van de Hondsbossche Kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis
Druk Dékavé Managing Print Alkmaar, 2011. Afmetingen 29,7×21 cm, 88 pagina’s met veel afbeeldingen. ISSN 1572-3135
,
.
Tuindorp mijn Tuindorp
Auteur Maja Medley- van Campen
Waarin de schrijfster haar jeugd in Tuindorp Oostzaan beschrijft. Ondanks dat er een aantal fouten zijn vermeld en
de NDSM slechts zijdelings wordt genoemd geeft het toch aan hoe de NDSM en Tuindorp met elkaar verweven waren.
Hoe dan ook heeft de NDSM ook voor haar als zichtbare achtergrond gefungeerd.
Uitgave: Free Musketeers, 2013. Afmetingen 19×13 cm. 99 pagina’s. ISBN 978-90-484-2806-9
.