3e Conradstraat 1894 (C)

Hier het vervolg over de werf aan de 3e Conradstraat langs de bouwnummers 130 t/m 183 (ex 182).
.
.

ss Jan Pieterszoon Coen
Mailschip, bouwnummer 130, 1913
Opdrachtgever: N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, Amsterdam
Afmetingen: 153.47 x 18.46 x 10.91 meter, stapelloop 30-9-1914

De J.P.Coen klaar voor vertrek van de werf na de afbouwfase. De NSM werf is rechts nog net zichtbaar.
.

In de sluis te IJmuiden.
.

Luxe hut
.

Ook het dineren ging in stijl in de 1st class Dining Saloon.
.

Toen de Duitse inval plaatsvond hebben veel schepen de Nederlandse havens kunnen verlaten naar veiliger gebied. De marineautoriteiten hadden echter beslist dat de JPC precies tussen de pieren bij IJmuiden tot zinken moest worden gebracht. Op 14-5-1940 werd onder gezag
van kapitein R. van Rees Vellinga aan de reis vanuit Amsterdam begonnen. Het schip werd afgemeerd aan de meerstoelen van het buiten toeleidingskanaal naar de Grote Sluis. Hier hield de reis voor de SMN op. Aanvankelijk zou het binnen de pieren brengen door slepers van Wijsmuller geschieden maar die waren per vergissing al tot zinken gebracht in de Vissershaven. De sleepboot Atjeh en een mijnenveger hebben vanwege het uittrekkend tij met veel moeite de JPC op de juiste locatie tussen de pieren kunnen brengen. De eerder aangebrachte springstoffen werden tot ontploffing gebracht en de JPC zonk. Dit heeft het binnenvaren van grote Duitse schepen verhinderd. In 1943 is van de opbouw een deel verwijderd. Na de oorlog is met dieptebommen het onderwaterliggende wrak vernietigd waardoor op ±12 meter beneden NAP nu nog de wrakresten rusten.
(verkort overgenomen uit de NDSM Werfbode juni 1965) .
.
.
naamloos
Kraanponton, bouwnummer 131, 1913
Opdrachtgever: Haarlemsche Machinefabriek, Haarlem
Afmetingen: onbekend
,
.
ss Venezuela
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 132, 1913
Opdrachtgever: Koninklijke West-Indische Maildienst
Afmetingen: 115.84 x 14.85 x 9.91 meter

.
132 Weekblad van de Curacaosche eilanden 23-1-1915.Weekblad van de Curaçaosche Eilanden, 23-1-1913
.

.
ss Colombia
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 133, 1913
Opdrachtgever: Koninklijke West-Indische Maildienst
Afmetingen: 115.84 x 14.85 x 9.91 meter

In april 1916 is de Colombia met een lading maïs uit Baltimore USA vertrokken met bestemming GB. Na onderzoek door de Engelse marine vertrok ze op 15-4-1916 naar Nederland. Twee uur na vertrek werd een mijn aangevaren met schade aan het voorschip tot gevolg. Na scheepsberaad werd teruggekeerd naar Londen. Hierbij werd assistentie verleend door de Noorse ss Nanna. De bemanningsverblijven waren vernield en ruim 1 maakte water. Het voorspardek en ruim 2 bleven droog. Na 18 uur aankomst te Gravesend waarop een inspectie volgde. Er werd net zoveel lading gelost als nodig was om het schip gelijklastig te maken waarbij ook de luiken van de ruimen 1 en 2 waterdicht werden afgesloten. Met sleepbootassistentie werd de reis naar Amsterdam voortgezet. Op 19-4-1916 kwam ze te IJmuiden aan. Bij de NSM is de schade hersteld. Later verkocht aan de Pacific Mail Steam Ship Company, New York. Op 13-9-1931 is de Colombia op de kust van Lower California t.h.v. Point Tosco op de kust gelopen en vergaan. (verkort overgenomen uit de NDSM Werfbode nov. 1964)
.
.
ss Barentsz
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 134, 1913
Opdrachtgever: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam
Afmetingen: 116.85 x 14.86 x 8.31 meter

Knipsel uit een onbekende krant.
.

.
.
naamloos
Kraanpontons, bouwnummers 135, 136, 1913-1914
Opdrachtgever: Haarlemsche Machinefabriek, Haarlem
Afmetingen: onbekend
.
.
Wilhelmina-dok
Drijvend dok, bouwnummer 137, 1914
Werf: een daartoe ingericht terrein buiten de Oranjesluizen te Schellingwoude.
Opdrachtgever: Wilton’s Machinefabriek & Scheepswerf, Rotterdam
Afmetingen: 157.55 x 33.55 x 12.96 meter
30-8-1915 De TelegraafDe Telegraaf, 30-8-1915.
.

Dwars gaat het dok te water vanaf de tijdelijke helling te Schellingwoude. Dit is overigens niet helemaal de juiste weergave
van de ligging omdat het hier een baggerstortlocatie betrof voor Zeeburg. Mogelijk dat Schellingwoude iets vriendelijker klonk.

.

Aangekomen in Rotterdam. Rechtsvoor de radersleepboot Wodan.
.
.
ss Ombilin
Vrachtschip, bouwnummer 138, 1914
Opdrachtgever: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam
Afmetingen: 128.10 x 16.50 x 7.41 meter

Knipsel uit een onbekende krant.
.

.
.
ss Deneb
Depôtschip voor onderzeeboten, bouwnummer 139, 1914
Opdrachtgever: Departement van Koloniën, Den Haag
Afmetingen: 56.50 x 9 x 4.28 meter

De Deneb in Amsterdamse wateren….
.
Deneb in tropische wateren….en hier in tropische wateren inclusief zonnetenten.
.
Op 4-3-1942 na een Japanse luchtaanval in Straat Doerian vergaan.
.
.
Hr.Ms. Holland
Pantserdekschip, bouwnummer 140, 1914
Opdrachtgever: Departement van Koloniën, Amsterdam
Afmetingen: onbekend
,
.
Hr.Ms. Z 1
Torpedoboot, bouwnummer 141, 1915
Opdrachtgever: Departement van Marine, Den Haag
Afmetingen: 61 x 6.20 x 3.70 meter

.
.
Hr.Ms. Z 2
Torpedoboot, bouwnummer 142. 1915
Opdrachtgever: Departement van Marine, Den Haag
Afmetingen: 61 x 6.20 x 3.70 meter

.
.
Hr.Ms. Z 3
Torpedoboot, bouwnummer 143, 1915
Opdrachtgever: Departement van Marine, Den Haag
Afmetingen: 61 x 6.20 x 3.70 meter

De stapelloop van de Z-3.
.
143. 1921 indok bij hellevoetsluis na aanvaring met hr.ms. hydraSoms zit het tegen zoals hier na een aanvaring met Hr. Ms. Hydra in 1921. De Z-3 hier afgemeerd te Hellevoetsluis.
.

.
.
Hr.Ms. Z 4
Torpedoboot, bouwnummer 144, 1915
Opdrachtgever: Departement van Marine, Den Haag
Afmetingen: 61 x 6.20 x 3.70 meter

. Na de stapelloop wordt vastgemaakt aan een sleper van Goedkoop.
.

.
ss Borneo
Vrachtschip, bouwnummer 145, 1918
Opdrachtgever: N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, Amsterdam
Afmetingen: 128.10 x 16.62 x 8.54 meter
1916-04-19Artikel in onbekende krant.
.

.
.
ss Tjisalak
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 146, 1915
Opdrachtgever: Java-China-Japan Lijn
Afmetingen: 128.10 x 16.47 x 9.15 meter

Toen een proefvaart nog belangstelling van de media kreeg.
.

Onderweg van Melbourne naar Colombo op 26-3-1944 na een Japanse torpedoaanval gezonken.
Slechts vijf opvarenden hebben dit drama overleefd.
.

.
ss Batoe
Vrachtschip, bouwnummer 147, 1916
Opdrachtgever: N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, Amsterdam
Afmetingen: 128.10 x 16.62 x 8.54 meter

Dit is een van die zeldzame momenten waarbij een schip niet door een vrouw wordt gedoopt.
.


ss Batoe te Vancouver. Op 27-7-1935 hernoemd als Kulu naar de USSR overgegaan.
.
.
Hr.Ms. Sumatra
Kruiser, bouwnummer 148, 1916
Opdrachtgever: Departement van Marine, Den Haag
Afmetingen: 152.85 x 16.07 x 11.10 meter

De Sumatra tijdens de 32 mijlsvaart.
.

Hier passeert bouwnummer 148 de NSM werf die rechtsachter deels te zien is.
.

Thans als Hr.Ms. Sumatra afgebeeld op een ansichtkaart voor het thuisfront.
.
.
ss van Rensselaer
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 149, 1916
Opdrachtgever: Koninklijke West-Indische Maildienst
Afmetingen: 104.31 x 14.49 x 8.16 meter.

ss van Rensselaer is op stapel gezet als Prins Willem II. Na de liquidatie van de KWIM overgegaan naar de KNSM. Op 10-5-1940 uit Amsterdam vertrokken naar West Indië en net buiten de pieren op een magnetische mijn gelopen. In zwaar beschadigde toestand is ze op een buiten-pier gezet en na een Duitse luchtaanval wrak geslagen. In 1963 zijn bij werkzaamheden i.v.m. uitbreiding van de havenmonding de laatste restanten gelicht door het bergingsschip Help van Wijsmuller. (verkort overgenomen uit de NDSM Werfbode okt. 1964)
.
.
ss Johan de Witt
Mailschip, bouwnummer 150, 1916
Opdrachtgever: N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, Amsterdam
Afmetingen: 147 x 18 x 9.14 meter

Een engelstalig uitleg over maten en gewichten.
.

In 1931 werd de de Witt opgelegd waarna in 1932, bij de ADM, een verlenging plaatsvond en zij opnieuw in de vaart kwam.
.

Een blik in de eerste klas rooksalon.
.
150De Witt in kleur.
.150 1932In 1932 werd de Johan de Witt voorzien van een nieuwe voorsteven, een z.g.n. Maiersteven. Deze voorsteven was, net als het schip zelf, bij de NSM gebouwd. Met slepers van Goedkoop werd de voorsteven hangende in de takels van de NSM bok naar de ADM versleept. Dit kon niet in een gegraven dok van buurman NDM gebeuren vanwege de benadering recht voor het schip.
In 1940 is ze in Sydney aangepast tot troepentransportschip. 
Vervolgens, in 1946, weer terug bij de SMN. In 1948 verkocht naar Panama en als Neptunia, met nog maar één schoorsteen, in de vaart gekomen. Bij Daunt Rock, Ierland in 1957 aan de grond gelopen en vervolgens in 1958 gesloopt.

.
.
ss Stuyvesant
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 151, 1916
Opdrachtgever: Koninklijke West-Indische Maildienst
Afmetingen: 104.31 x 14.49 x 8.16 meter, de doopster was mevrouw Lambrechtse.

. ss Stuyvesant op een ansichtkaart.
.


.
.
ss Simaloer
Vrachtschip, bouwnummer 152, 1916
Opdrachtgever: N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, Amsterdam
Afmetingen: 128.10 x 16.62 x 8.54 meter.
1918-04-02Het Rotterdamsch Nieuwsblad, 2-4-1918
.
1920-11-25 bataviaans nieuwsbladBataviaasch Nieuwsblad, 25-11-1920.
.

In 1941, na een bombardement door een FW-200, NW van Ierland verlaten en gezonken
met twee slachtoffers tot gevolg.

,
.
ss Tjikarang
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 153, 1916
Opdrachtgever: Java-China-Japan Lijn
Afmetingen: 147.93 x 18.30 x 12.35 meter.
1920-07-06Bataviaasch Nieuwsblad, 6-7-1920.
.
1921-09-07De Tijd, 7-9-1921.
.

.
.
Hr.Ms. Zeven Provinciën
Pantserschip, bouwnummer c.q. reparatieorder 154, 1919
Opdrachtgever: Departement van Marine, Den Haag

Op de Zeven Provinciën is alleen een reparatieorder uitgevoerd.
.
.
ms Tosca
Vrachtschip, bouwnummer 155, 1920
Opdrachtgever: Winge & Co. Oslo, Noorwegen.
Afmetingen: 114.38 x 15.63 x 10.37 meter.
1936-5-9 te VancouverTe Vancouver op 9-5-1936.
.
155 tosca in 1920 merseyriver liverpoolms Tosca hier varende op de Mersey in noordwest Engeland.
.
.
Ondanks dat de bouwnummers 156 t/m 159 uit 1920, niet in dit overzicht met varende bestemmingen thuis horen wil ik ze toch niet onvermeld laten. Het gaat hier om respectievelijk twee hellingdeuren, een afmeercaisson en onderdelen voor de kraanbanen (de z.g.n. hoogbanen) bij de hellingen. Al deze objecten waren bestemd voor de “nieuwe werf” aan de overkant in de IJ-polder nabij het latere
meest noordelijke en nieuw aangelegde Tuindorp Oostzaan.
.
.
ss Koningin der Nederlanden
Mailschip, restauratienummer 160, 1916
Opdrachtgever: N.V. Stoomvaart Maatschappij ”Nederland”, Amsterdam
Afmetingen: 138.77 x 16.83 x 10.31 meter

Het ging hier om restauratiewerkzaamheden. In de huidige tijd zouden we dit meer omschrijven
als een verbouwing of update van het interieur. Zie bouwnummer 108.

.
.
ms Pelikaan
Depôtschip, bouwnummer 161, 1922
Opdrachtgever: Departement van Koloniën, Den Haag
Afmetingen: 93.70 x 13 x 8.30 meter.

.
.
ms Geisha
Vrachtschip, bouwnummer 162, 1921
Opdrachtgever: Fa. Winge & Co. Oslo, Noorwegen
Afmetingen: 114.38 x 15.63 x 10.37 meter

Crescendo, het uit werknemers en relaties bestaande “huisorkest” van de NSM zorgt voor
de muzikale ondersteuning bij tewaterlatingen.

. Onder muzikale klanken loopt de Geisha van stapel.
.
.1936, de Geisha in de haven van Vancouver.
.
ss Swartenhondt
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 163, 1924
Opdrachtgever: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam
Afmetingen: 116.97 x 15 x 11.63 meter

In 1959 in Hongkong gesloopt.
.
.
Bouwnummer 164 is vervallen.
.
.
ss Singkep
Vrachtschip, bouwnummer 165, 1923
Opdrachtgever: N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, Amsterdam
Afmetingen: 128.10 x 16.62 x 10.97 meter.Kort voor de tewaterlating aan de Conradstraat.
.

. De Singkep met ijs aangroei te Vancouver in januari 1950.
.Op 25 februari 1952 was het in Vancouver blijkbaar minder koud.
.
.
ss Plancius
Mailschip, bouwnummer 166, 1923
Opdrachtgever: Koninklijke Pakervaart Maatschappij, Amsterdam
Afmetingen: 128.10 x 16.78 x 10.14 meter

.

,
.
ms Indra
Vrachtschip, bouwnummer 167, 1923
Opdrachtgever: Fa. Winge & Co. Christiana, Noorwegen
Afmetingen: 114.38 x 15.63 x 10.37 meter.De Prins, 9-6-1923
.
indra te vancouver-Het ss Indra te Vancouver. Op 26-11-1942 is de Indra, onderweg van Kaapstad naar New York, met aan boord 2800 ton chroom-erts door
de UD-3 getorpedeerd. Deze voormalige Nederlandse onderzeeboot O 25 werd gecommandeerd door Fregattenkapitän Hermann Rigele.
Alle opvarenden, 39 man inclusief 5 Britse boordschutters, zijn veilig in Port of Spain (Trinidad) aan wal gezet.
.
.
Bouwnummer 168 is afbesteld.
.
.
Hr.Ms. O-10
Onderzeeboot, bouwnummer 169, 1923
Opdrachtgever: Koninklijke Marine, Den Haag
Afmetingen: 54.40 x 5.35 x 5.24 meter.

De stapelloop van de O-10
.

De O-10 in het Noordzeekanaal.
.

Nu als Hr.Ms. O-10 in zout water.
.

En ook als afbeelding op een ansichtkaart.
.
.
ms Brandaris
Reddingboot, bouwnummer 171, 1923
Opdrachtgever: Noord en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij
Afmetingen: 16.05 x 4.78 x 2.31 meter.
De Brandaris is niet van stapel gelopen maar met de 120 tons drijvende NSM bok te water gelaten.

De Brandaris was ook voorzien van hulpzeilen.
.

De Brandaris halverwege de vorige eeuw.
.

De bronzen registratieplaat in latere tijden.
.
.
ss Zuiderkruis
Kabellegger, Amsterdam, bouwnummer 172, 1923
Opdrachtgever: Departement van Koloniën, Den Haag
Afmetingen: 78.26 x 11.20 x 6.75 meter.

.
.
Bouwnummer 173 werd gerealiseerd aan nieuwe werf aan de Cornelis Douwesweg.

.
ss Juanita
Tanker, bouwnummer 174, 1924
Opdrachtgever: Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd. Den Haag
Afmetingen: 85.38 x 14.18 x 4.27 meter.

.
.
ms Varanger
Tanker, bouwnummer 175, 1925
Opdrachtgever: Westfal Larsen & Co. A.S. Bergen, Noorwegen
Afmetingen: 143.05 x 18.30 x 11.74 meter.

Op 12 januari 1942 t.h.v. Atlantic City, New Jersey, getorpedeerd door de U-130.
.
.
ms Nordanger
Tanker, bouwnummer 176, 1925
Opdrachtgever: Westfal Larsen & Co. A.S. Bergen, Noorwegen
Afmetingen: 143.05 x 18.30 x 11.74 meter

In 1951 overgegaan als ms San Salvador naar Compania Maritima Panmar SA te Panama.
In 1959 te Split, Joegoslavië gesloopt.
.
.
ss Julieta
Tanker, bouwnummer 177, 1924
Opdrachtgever: Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd. Den Haag
Afmetingen: 93.03 x 15.25 x 4.58 meter.
.
.
ss Justina
Tanker, bouwnummer 178, 1924
Opdrachtgever: Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd. Den Haag
Afmetingen: 93.03 x 15.25 x 4.58 meter.

.
.
ss Tjisaroea
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 179, 1926
Opdrachtgever: Java-China-Japan Lijn
Afmetingen: 128.10 x 16.78 x 11.29 meter

De Tjisaroea onder stoom.
.

De kleuren van de Tjisaroea op een prachtige aquarel..
.
.

.
Bouwnummer 180, een order voor de Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd. is op de oude werf tijdens de bouw
door brand verloren gegaan (zie onder). De oorzaak was vermoedelijk een vonk die in een emmer zaagsel was gevallen.
.

Een knipsel uit een onbekende krant van 19-12-1925.
.
3.Volgens de Leeuwarder Courant van 6-3-1926 was de sloop een nieuwsfeit.
.
4.Fase 1, in de takels van de NSM bok hangt een 85 ton wegend deel van het achterschip.
.
5.Fase 2 is gaande, een 75 ton wegend deel met schroefraam wordt verwijderd.
.
6.De verwijderde secties werden gebruikt voor een andere bouwopdracht.
.
7.Het niet meer bruikbare staal werd als schroot afgevoerd. Wat overbleef was een fikse vertraging.
.

.
.
ms Phobos
Tanker, bouwnummer 181, 1926
Opdrachtgever: Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd. Den Haag
Afmetingen: 134.20 x 18 x 9.99 meter.
De doop werd op 5-6-1926 verricht door mevr. Mulder-Thijsse, echtgenote van J. Mulder,
chef der technische dienst van de Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij.

.Voor dagbladen was een tewaterlating altijd nieuws.
.

Phobos in Sydney
De Phobos te Sydney.
.
.
ms Cremer
Vrachtpassagiersschip, bouwnummer 183, 1926
Opdrachtgever: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam
Afmetingen: 118.95 x 15.86 x 10.75 meter

De stapelloop van de Cremer geassisteerd door de slepers van Goedkoop.
.

De Cremer in de vaart.
<
,
Vanaf hier gaan we naar “de overkant” en meren aan bij de nieuwe NSM werf aan
de Cornelis Douwesweg 1 in Amsterdam Noord.