Categorie: Disclaimer

  • De beheerder van deze website realiseert zich dat, gezien de complexiteit van het NDSM verleden en de beschikbare ruimte, het onmogelijk is de geschiedenis hier volledig te kunnen weergeven. Ondanks de zorg voor een juiste weergaven zullen er m.b.t. de gepubliceerde tekst en afbeeldingen altijd lacunes zijn. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat er geen onvolledigheden […]