Author Archive

Deze website zonder winstoogmerk, is eigendom van Ruud van der Sluis. Ik ben als beheerder tevens verantwoordelijk voor de geplaatste tekst en afbeeldingen.

Ik nodig iedereen uit die, op welke wijze dan ook een relatie of een andere positieve beleving heeft bij het verleden van de op deze website genoemde bedrijven, om hier te adverteren. De op die wijze gegenereerde sponsorinkomsten en donaties kunnen bijdragen tot het laten voortbestaan van deze website en de rijke historie van de Nautische-Industrie zoals die heeft bestaan aan de noordoevers van het Amsterdamse IJ.

Wilt u hieraan een bijdrage leveren, neem dan vooral contact op met:

Ruud van der Sluis
Verzamelaar NDSM memorabilia

Hornwaard 55
1824SC Alkmaar
072-5613393
info@ndsm-werfmuseum.nl

De beheerder van deze website realiseert zich dat, gezien de complexiteit van het NDSM verleden en de beschikbare ruimte, het onmogelijk is de geschiedenis hier volledig te kunnen weergeven. Ondanks de zorg voor een juiste weergaven zullen er m.b.t. de gepubliceerde tekst en afbeeldingen altijd lacunes zijn. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat er geen onvolledigheden en onjuistheden in de tekst zullen worden aangetroffen. Correcties en aanvullingen uwerzijds zijn daarom altijd meer dan welkom.

De inhoud van deze website is volledig gebaseerd op bedrijfspublicaties, andere  gedrukte media en verhalen van oud-werknemers der NDSM. De getoonde afbeeldingen zijn afkomstig van oud-werknemers of hun nabestaanden, uit eigen collectie en rechtstreeks uit de erfenis van de NDSM. Vanuit deze laatste bron zijn veel memorabilia, documenten en afbeeldingen in mijn bezit.

Daarnaast worden afbeeldingen getoond die,  met toestemming,  zijn overgenomen van derden. Ik houd mij, rekening houdende met gemaakte afspraken, het recht voor om deze met bronvermelding te tonen. In die gevallen waarin vermeende belanghebbenden, oud-werknemers en/of hun nabestaanden vinden dat hiertegen toch een bezwaar bestaat verzoek ik u te reageren.

Ruud van der Sluis
Verzamelaar NDSM informatie.

Hornwaard 55
1824SC Alkmaar
072-5613393
info@ndsm-werfmuseum.nl

 

De NDSM collectie is in ongeveer vijftig jaar opgebouwd en bevat veel informatie in welke vorm dan ook. Steeds vaker ontvang ik verzoeken waarin personen, instantie en bedrijven aangeven daar gebruik van te willen maken. Hieraan wil ik waar dit mogelijk is graag voldoen maar het uitzoeken kost tijd, soms veel tijd. Vaak komen de verzoeken ook van (grote) commerciële ondernemingen die een beroep op mij doen en zonder dat daarvoor van mijn kant een tegenprestatie wordt gevraagd. Het is jammer dat zelfs een woord van dank voor de gedane moeite achteraf vaak uitblijft.
.
Dit heeft mij het volgende doen besluiten. Particulieren, oud-werknemers en hun nabestaanden alsmede onderwijsinstellingen, studenten* en historische verenigingen/-websites wil ik graag zonder tegenprestaties van dienst zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de Vrienden van de Stichting NDSM-Herleeft, sponsors en donateurs. Voor commerciële ondernemingen resten er twee mogelijkheden, ze doen óf een donatie óf melden zich als sponsor voor het NDSM-Werfmuseum en/of de Stichting NDSM-Herleeft. In het laatste geval is ook het aanmelden als Vriend een optie (min. 25 euro per jaar). Twee andere voorwaarden zijn dat ik aan deze verzoeken alleen kan voldoen indien het afbeeldingen betreft waarop geen rechten of andere voorwaarden van toepassing zijn zoals privéopnamen en er tevens een bronvermelding volgt.
*verzoeken van studenten worden alleen beantwoord indien dit schriftelijk of telefonisch wordt gedaan. Ook hier is helaas een reden voor.
.
Ruud van der Sluis.
.
.

Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Ruud van der Sluis
Verzamelaar NDSM informatie.

Hornwaard 55
1824SC Alkmaar
072-5613393
06-10824325
info@ndsm-werfmuseum.nl

.

Gezocht

Gezocht:

Alles, in welke vorm dan ook, afkomstig van of betrekking hebbend op de op deze website genoemde bedrijven.
Heeft u iets wat hier betrekking op heeft neem dan vooral contact op.

Alvast vriendelijk bedankt,

Ruud van der Sluis