Auteur: admin

  • Deze website zonder winstoogmerk, is eigendom van Ruud van der Sluis. Ik ben als beheerder tevens verantwoordelijk voor de geplaatste tekst en afbeeldingen. Ik nodig iedereen uit die, op welke wijze dan ook een relatie of een andere positieve beleving heeft bij het verleden van de op deze website genoemde bedrijven, om hier te adverteren. De op die wijze…

  • De beheerder van deze website realiseert zich dat, gezien de complexiteit van het NDSM verleden en de beschikbare ruimte, het onmogelijk is de geschiedenis hier volledig te kunnen weergeven. Ondanks de zorg voor een juiste weergaven zullen er m.b.t. de gepubliceerde tekst en afbeeldingen altijd lacunes zijn. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat er geen onvolledigheden…

  • De NDSM collectie is in ongeveer vijftig jaar opgebouwd en bevat veel informatie in welke vorm dan ook. Steeds vaker ontvang ik verzoeken waarin personen, instantie en bedrijven aangeven daar gebruik van te willen maken. Hieraan wil ik waar dit mogelijk is graag voldoen maar het uitzoeken kost tijd, soms veel tijd. Vaak komen de…

  • Gezocht

    Gezocht: Alles, in welke vorm dan ook, afkomstig van of betrekking hebbend op de op deze website genoemde bedrijven. Heeft u iets wat hier betrekking op heeft neem dan vooral contact op. Alvast vriendelijk bedankt, Ruud van der Sluis