De NDSM collectie is in ongeveer vijftig jaar opgebouwd en bevat veel informatie in welke vorm dan ook. Steeds vaker ontvang ik verzoeken waarin personen, instantie en bedrijven aangeven daar gebruik van te willen maken. Hieraan wil ik waar dit mogelijk is graag voldoen maar het uitzoeken kost tijd, soms veel tijd. Vaak komen de verzoeken ook van (grote) commerciële ondernemingen die een beroep op mij doen en zonder dat daarvoor van mijn kant een tegenprestatie wordt gevraagd. Het is jammer dat zelfs een woord van dank voor de gedane moeite achteraf vaak uitblijft.
.
Dit heeft mij het volgende doen besluiten. Particulieren, oud-werknemers en hun nabestaanden alsmede onderwijsinstellingen, studenten* en historische verenigingen/-websites wil ik graag zonder tegenprestaties van dienst zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de Vrienden van de Stichting NDSM-Herleeft, sponsors en donateurs. Voor commerciële ondernemingen resten er twee mogelijkheden, ze doen óf een donatie óf melden zich als sponsor voor het NDSM-Werfmuseum en/of de Stichting NDSM-Herleeft. In het laatste geval is ook het aanmelden als Vriend een optie (min. 25 euro per jaar). Twee andere voorwaarden zijn dat ik aan deze verzoeken alleen kan voldoen indien het afbeeldingen betreft waarop geen rechten of andere voorwaarden van toepassing zijn zoals privéopnamen en er tevens een bronvermelding volgt.
*verzoeken van studenten worden alleen beantwoord indien dit schriftelijk of telefonisch wordt gedaan. Ook hier is helaas een reden voor.
.
Ruud van der Sluis.
.
.

Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Ruud van der Sluis
Verzamelaar NDSM informatie.

Hornwaard 55
1824SC Alkmaar
072-5613393
06-10824325
info@ndsm-werfmuseum.nl

.


Geplaatst

in

door

Tags: