Voorstellen

Na het lezen van de homepage vraagt u zich wellicht af wie zo begaan is met de historie van een bedrijf dat mogelijk eens uw werkgever is geweest. Ik ben Ruud van der Sluis, geboren in Amsterdam Tuindorp-Oostzaan, in het oprichtingsjaar van de NDSM. Na een opleiding tot timmerman ben ik in 1962 aangenomen voor een eveneens tweejarige Bemetel opleiding tot scheepsbeschieter aan de NDSM bedrijfsschool  “de Eenheid”. Hierna volgde dan nog een stageperiode over het gehele bedrijf.

Ik was overigens niet de eerste nog de enige uit mijn familie die bij deze werkgever emplooi had gevonden. Omdat hout mijn “ding” was en ik, grotendeels nog met de hand, in een zeer goede opleiding prachtige mooie meubels en andere houten voorwerpen voor plaatsing aan boord heb mogen maken, wilde ik dus snel aan het echte werk aan boord beginnen. Aan enthousiasme was dus geen gebrek. Groot was dan ook de desillusie toen ik, eenmaal aan boord geplaatst van in aanbouw zijnde marine fregatten, wekenlang niets anders deed dan boutjes en moertjes aandraaien in bedompte, en achteraf bezien, door schadelijke verf en oplosmiddelen benevelde ruimten. Er was geen splinter hout te bekennen. De NDSM werd dus wel mijn eerste werkgever maar zeker niet de laatste. Tot kort voor mijn militaire dienstplicht heb ik daar gewerkt. De bouw lonkte met hogere lonen en veel vergoedingen voor alles en nog wat. En als je dan jong bent………

Uiteindelijk ben ik na een grillig “carrièreverloop” bij Nuon geëindigd als planner en buitendienstmedewerker bij de afdeling meteropname groot- en kleinverbruik. In 2002 kon ik met een vut regeling stoppen. Letterlijk opgegroeid onder de rook en bedrijfsgeluiden van de “werf” zit dit bedrijf blijkbaar toch nog steeds in de genen.

Terugkomende op de website: Het is niet mijn bedoeling om hier een boek te schrijven, dat is al genoeg gedaan zoals bij Publicaties te zien is. Mijn taak in het geheel is slechts het plaatsen van afbeeldingen en verbindende teksten. Hiervoor staat mijn eigen collectie ter beschikking. Een beperking is dat ik niet zomaar alle bronnen van derden, zoals archieven en uitgeverijen, zonder toestemming en/of vergoeding mag gebruiken. De thans getoonde afbeeldingen zijn deels ook aangeleverd door derden, zoals oud-werknemers of hun nabestaanden en andere betrokkenen en met hun toestemmingen geplaatst. Ook zijn afbeeldingen geplaatst die afkomstig zijn uit de erfenis van de NDSM zelf en voor zover in mijn bezit.
Ik wil hier ook aan iedereen een oproep doen: gooi niets weg dat een NDSM oorsprong heeft, hoe onbelangrijk het ook mag lijken en in welke vorm dan ook. Door middel van scannen of fotograferen kan het dan vervolgens getoond en/of (digitaal) worden opgeslagen. Wilt u materiaal afstaan dan zal dat in dankbaarheid worden aanvaard en met zorg worden behandeld. Indien u documenten en/of fotomateriaal liever niet afstaat dan zijn ook fotokopieën en gescande afbeeldingen zeer welkom.

Contact gegevens:
Ruud van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar
Telefoon: 072-5613393 –  (*31-(0)725613393)
E-mail: info@ndsm-werfmuseum.nl of via de contactknop rechts.
.
Secretaris Stichting NDSM-Herleeft
tevens collectiebeheer en research.