Sponsors

.
.

Bijzonder erkentelijk ben ik VNU Media voor het beschikbaar stellen van een laptop en randapparatuur.
VNU Media is gevestigd aan de mt Lincolnweg 40 op het voormalige middenterrein op de NDSM werf.
Bijzonder is dat in het VNU Media interieur van het in 2011 opgeleverde pand middels fotowanden veel
is
gedaan aan het visualiseren van de NDSM historie.

.
.
.

.
.
.
.
.

Veel dank aan mevrouw Vera Steenhart voor haar ondersteunende bijdrage aan het NDSM-werfmuseum.
.
.
In 2013 heeft het NDSM-werfmuseum door tussenkomst van de heer Lavooij een welkome bijdrage ontvangen uit de
Stichting Pensioenfonds voor de Scheepsbouw- en Machine-Industrie.
.
.

De afgelopen decennia is er veel geïnvesteerd in het bijeenbrengen van de NDSM collectie. Heel vaak zijn het schenkingen geweest maar niet zelden is er, als een utopische reddingspoging, materiaal zoals foto’s en memorabilia, aangekocht.
Sinds 2011 is de website beschikbaar en ook dat blijft niet zonder financiële consequenties. Ten einde de website optimaal
te kunnen blijven aanbieden hoop ik van harte dat sponsors hieraan willen bijdragen.