De Werven

Hoewel deze website primair op de geschiedenis van de NDSM gericht is, maakten alle andere, aan de noordoever van het IJ en ook de meer landinwaarts gelegen werven, deel uit van hetzelfde tijdsbeeld. De contouren van “noord” werden voor het grootste deel bepaald door de aan deze oever gevestigde bedrijven die volledig gespecialiseerd waren in het product scheepsbouw en scheepsreparatie. In samenhang met de daaraan gerelateerde nevenindustrieën alsmede toeleveringsbedrijven vormde dit, van het IJ af gezien, het profiel van Amsterdam Noord, nu aangeduid als het Stadsdeel Noord.

 

De sprong met de kettingpont naar de “overkant”, aan de nog kale horizon de latere locaties van de NDM en NSM.
.

…………………..Dezelfde locatie ook nu bekeken vanaf het dak van het Centraal Station. Op de achtergrond zijn nu, geheel rechts, de
……………..schoorstenen van de gemeentelijke huisvuilverbranding te zien en links daarvan de hoogbanen (de kraanbanen) van de NSM.
.
Het is heel ironisch dat dit in het verleden zo lang miskende deel van Amsterdam dat zoveel industrie in huis had, en in die vorm ook weer is kwijtgeraakt, na de teloorgang hiervan, nu een expansief, modern en vooruitstrevend Stadsdeel is geworden. Noord werd in het begin van 20ste eeuw door de stedelingen en gemeentebestuur niet altijd als een volwaardig deel van Amsterdam beschouwd. Dáár ging een weldenkend mens toch niet wonen.  Een gebied voorbestemd voor afvalligen met een heropvoedingsbestemming en handarbeiders in de opkomende industrie, dát was toen het imago. De tijd dat zelfs een oeververbinding middels een kettingpondje over het IJ al als een aanslag op de gemeentelijke begroting beschouwd werd ligt nu in een ver verleden en heeft de ontwikkelingen van dit deel van Amsterdam niet doen stoppen.  Nu praten we over de Noord-Zuidlijn, “Noord” is volwassen geworden maar is veranderd, voorgoed. Het is te wensen dat de bestuurders van dit stadsdeel de ontstaansgeschiedenis niet uit het ook zullen verliezen.

 

Stadsdeel Noord